Ortaklık Devri Dilekçesi

04.11.2020 11:00


A) DEVİR DİLEKÇESİ

Ortaklık devri alacak kişi noterde aşağıdaki ifadelerin yazılmasına dikkat etmelidir.

S.S. Gözde Doğuş Konut Yapı Kooperatifinin ........ No lu ortağı olan ben ............... ................ (Ortağın adı ve soyadı) noter kurası sonucu sahsıma çıkmış bulunan ..../.. (Ada/Parsel) deki hissem dahil olmak üzere kooperatif ortaklığı içerisinde bana ait olan tüm aktif ve pasiflerinin tamamını  ............... ................... (Alıcının Adı ve Soyadı) ....... TL ye sattım. Şahsıma ait yukarıda adı geçen kooperatifte her hangi bir alacağım ve hissem kalmadığı gibi yükümlülüklerim de kalmamıştır.

Şeklinde paragrafı eklemeleri karşılıklı menfaatlarını gerektirmektedir.

Buradaki amaç; noter kurası sonucu ortağa çıkmış bulunan hisse ile tarım alanlarında kalan hissenin ve yaptığı tüm ödemelerin devrini ifade etmesidir.

 

B) DEVİR ESNASINDA

1.      Ortağın borcu olup olmadığı telefonla veya bizzat kooperatif ofisine gelerek öğrenilmelidir.

2.      Ortağın borcu olması durumunda, borcunun tamamının kapatılmaması durumunda devir işlemi yapılmamaktadır.

3.      Devirler işlemi sadece Noterden yapılmalıdır. El senedi ile yapılan devir işlemi Yönetim Kurulumuzca kabul edilmemektedir.

4.      Noter devri esnasında ortağın ödediği rakamsal miktardan (kooperatifteki alacağından) aşağı asla olmamalıdır. 

5.      Gerçek alınan rakamsal miktar üzerinden alım yapılması yeni ortağı hukuki olarak koruyacağı da unutulmamalıdır.

 

C) ORTAKLIK KAYIDI İÇİN;

1.      Noter alım belgesinin aslı,

2.      Ortak olacak  kişinin satın aldığına dair Islak imzalı dilekçesi. (Bu dilekçede ilave olarak; Ev ve iş adresi, Telefon numaraları, GSM numarası ve Mail adresi yer almalıdır. Ayrıca haberleşme için ev/iş adresinden hangisini kullanmak istediğini de belirtmelidir),

3.      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4.      2 adet vesikalık resim ile birlikte, mümkün mertebe Cumartesi Günleri daha önce telefon ile haber verdikten sonra bizatihi kendisi gelmelidir.